Regulament de acordare vouchere în cadrul campaniei „Herculane Renaşte”

Capitolul 1. Organizator

Organizatorul campaniei este Pensiunea “Deea” din Băile Herculane cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti nr. 3, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul  F25/373/10.06.2010, CUI 27042954, cont bancar RO02CECEC001946316826911 deschis la CEC Bank, sucursala Drobeta Turnu Severin.

Campania se va desfăşura cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Orice persoană fizica sau juridica care participă la această campanie este de acord cu termenii si condiţiile desfăşurării acesteia, nerespectarea regulamentului având ca efect pierderea dreptului de a beneficia de ofertele promoţionale acordate în această perioadă si anume neacordarea voucherelor oferite de catre Organizator.

Capitolul 2. Locul de desfăşurare

Campania de desfăşurare a voucherelor se adresează celor doritori din toată ţara si se finalizaează in Pensiunea “Deea” situată la următoarea adresă: str. Zăvoiului nr. 31B, Băile Herculane.

Capitolul 3. Durata campaniei “Herculane Renaşte”

Campania se desfăşoara pe o perioadă de 2 ani excluzând lunile Iulie si August ale fiecărui an. Perioada anuala de funcţionare a pensiunii este din data de 1 martie până în data de 30 noiembrie.          Durata campaniei poate fi prelungită sau modificată de catre Organizator după cum se crede de cuviinţă, cu un anunţ prealabil adresat clienţilor intersaţi.

 

Capitolul 4.Beneficiarii campaniei “Herculane Renaşte”

Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică sau juridică, denumita CLIENT, care doreste sa se cazeze la Pensiunea “Deea” pe perioada desfasuarată a campaniei si toţi cei interesaţi în promovarea turismului şi benficiile apelor termale.

Capitolul 5. Modul de desfasurare a campaniei

Campania consta in acordarea de vouchere celor care  recomandă Pensiunea “Deea” ca locaţie de cazare altor clienţi noi şi care se cazează efectiv.

Fiecare voucher dă dreptul celui care face recomandarea să se cazeze in Pensiunea “Deea” cu discount de 5%. Voucherele pot fi utilizate cumulativ pâna la maxim 50% din valoarea cazării, mai puţin perioada suspendării campaniei (lunile IULIE si August).

Preţul serviciilor de cazare pe perioada campaniei va fi de 100Ron/Camera/Noaptea de cazare.

 

 

 

Etapa 1: Emitere vouchere

Pentru primirea voucherului, Clientul trebuie sa recomande Pensiunea “Deea”  clienţilor care se vor caza efectiv, punerea in posesie a voucherului se face exclusiv prin e-mail in format pdf.

Voucherul se confirma celui doritor la sosirea sau sfârşitul perioadei de cazare a clienţilor recomandaţi. Durata minimă de cazare a clienţilor recomandaţi trebuie sa fie de minim 2 nopţi pentru emiterea voucherului.

Clienţii, care au intrat in posesia voucherelor nu au posibilitatea si nu sunt indrepataţiţi de a primii nici parţial, nici integral contravaloarea acestora, ci numai servicii de cazare la Pensiunea “Deea”.

In cazurile de pierdere, furt sau deteriori ale voucherelor se pot emite altele noi  fara alte obligatii prin solicitare e-mail.

Pensiunea “Deea” are obligaţia de a primii doar vouchere valabile aflate intr-o forma corespunzatoare, nedeterioarate.

Etapa 2: Încasare vouchere

Clientul poate folosii voucherul numai pe durata valabilitaţii, fiecare voucher având valabilitatea de 24 luni. Fiecare voucher valabil da dreptul posesorului de cazare cu un discount de 5%. Voucherele pot fi utilizate cumulativ pana la maxim  50% din valoarea cazării.

În cazul in care CLIENTUL recomandă mai departe Pensiunea “Deea” ca serviciu de cazare, va primii in continuare si alte vouchere, cu o valabilitate extinsă.

Valoarea voucherului este de minim 5% diferind de perioada de cazare  astfel:

-Martie, Aprilie, Octombrie, Noiembrie-voucher 5%x2=10% discount

-Mai, Iunie, Septembrie-voucher 5%x1=5% discount

-Iulie, August-voucher 5%x0=0% discount

 

 

 

Preţul cazării pe baza voucherelor va fi de 100 Ron/Cameră/Noaptea de cazare.

Elaborat,

Administrator Pensiunea “Deea”

Cîrţoi Cristian